03 828 02 99         

Opleidingen 2018-2019 (in opbouw)

Distributie/Diensten

Administratief medewerker

De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

 

De opleiding Administratief medewerker bestaat uit 5 modules:

 

 • Administratief werk
 • Ondersteunende taken
 • Onthaal
 • Postverwerking
 • Telefonie
administratief medewerker.jpg

Magazijnmedewerker / Heftruckchauffeur

De magazijnmedewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Hij gebruikt hierbij hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, … en stapelhulpmiddelen zoals pallet, box, kooi, … en past stapeltechnieken toe. De magazijnmedewerker telt, scant en registreert de goederen. Hij controleert de bijhorende documenten en vult ze in.

 

De opleiding Magazijnmedewerker bestaat uit 3 modules:

 

 • Inkomende goederen
 • Magazijntaken
 • Uitgaande goederen
magazijnmedewerker.jpg

Verkoper / Winkelbediende

De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal en afscheid nemen van de klant, diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

 

De opleiding Verkoper bestaat uit 3 modules:

 

 • Klantencontact
 • Presentatiewerk
 • Verkoop
winkelbediende(1).jpg

Metaal/Montage

Auto Bandenmonteur

De bandenmonteur monteert en demonteert wielen, banden en velgen en zorgt ook voor de wielbalancering en wielgeometrie.

 

De opleiding Bandenmonteur bestaat uit 3 modules:

 

 • Herstelling band
 • Montage/demontage wiel/band
 • Uitlijning voertuig 
bandenmonteur.jpg

Auto Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan zelfstandig opgelegde taken uitvoeren zoals het verrichten van periodieke controles en vervangingen. Hij  herstelt, vervangt of stelt eenvoudige mechanische en elektrische componenten af op basis van voorschriften van de constructeur.

 

De opleiding Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 3 modules:

 

 • Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
Lichtepersonenwagens.jpg

Elektro/Computer

PC-technicus

De pc - technicus assembleert pc’s en maakt ze gebruiksklaar. Hij installeert pc’s en randapparatuur al dan niet in een netwerkomgeving, biedt support, voert aanpassingen en herstellingen uit.

 

De opleiding Pc -technicus bestaat uit 3 modules:

 

 • Aanpassingen en herstellingen pc
 • Assemblage en pre-installatie pc
 • Installatie pc en randapparatuur
pc-technicus.jpg

Keuken/Verzorging

Horeca Keukenmedewerker

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen een keuken door het toepassen van de basiskooktechnieken stoven, koken, bakken en blancheren.

 

De opleiding Keukenmedewerker bestaat uit 2 modules:

 

 • Initiatie keuken
 • Keukentechnieken
keukenmedewerker.jpg

Horeca Hulpkok

De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan keukenmedewerker. 

 

De opleiding Hulpkok bestaat uit 5 modules:

 

 • Initiatie keuken
 • Keukenprocessen
 • Keukentechnieken
 • Koude keukenbereidingen
 • Warme keukenbereidingen
hulpkok.jpg

Horeca hulpkelner

De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.

 

De opleiding Hulpkelner bestaat uit 3 modules:

 

 • Bediening
 • Initiatie bar en bediening
 • Zaal- en tafelschikking
hulpkelner.jpg

Personenzorg Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

De logistiek assistent werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek assistent neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

Personenzorg Verzorgende

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Personenzorg Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.  De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

Personenzorg Zorgkundige DUAAL

Voordelen:

 • Je komt 2 dagen per week naar school en je gaat 3 dagen werken.
 • Je komt in een kleine klasgroep terecht waar we vanuit de praktijk de leerstof zullen verwerken.
 • Je wordt betaald voor je gewerkte uren.
 • Je werkt bijna het volledige jaar op dezelfde werkplaats. Je zal dus een lid van het team worden.
 • Na de opleiding zorgen wij ervoor dat je visum als zorgkundige aangevraagd wordt.
 • Wanneer je al een derde graad bezit kan je ook nog eens je diploma secundair onderwijs behalen.

Kerntaken

 

De zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/ zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het behouden van de verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

 

Inhoud

De verzorgende/ zorgkundige bezit de competenties van de verzorgende zoal uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart:

 

 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empathisch
 • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
 • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
 • dient EHBO toe

Hoogtewerk

Polyvalente touwtechnieker

De polyvalent touwtechnieker werkt op grote hoogten of moeilijk bereikbare plaatsen. Hij voert eenvoudige onderhouds-, herstellings- en installatiewerken uit aan gebouwen en installaties.  De polyvalent touwtechnieker werkt doorgaans in team.  Hij krijgt hiervoor richtlijnen van de ploegbaas, maar voert zijn taken zelfstandig uit.

Hoogtewerk.jpg

Rigger - monteerder

De rigger-monteerder monteert, demonteert, vervangt en onderhoudt allerhande metalen constructies zoals reservoirs, zwaar ketelwerk, zware machinebouw, petrochemische installaties, … Hij past montage- en verbindingstechnieken toe. De (de)montagewerkzaamheden zijn vaak op hoogte gesitueerd. De rigger-monteerder zorgt bij het (de)monteren en verplaatsen van lasten voor het correct aanslaan en uitwijzen van de onderdelen (rigging). Hij kan daarbij gebruik maken van o.a. hijshulpmiddelen of hefwerktuigen.

 

De opleiding Rigger-monteerder bestaat uit 2 modules:

 

 • Montage- en verbindingstechnieken rigger-monteerder
 • Rigging
riggermonteerder.jpg

Bouw/Onderhoud

Wegenbouw Stratenmaker

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers, tegels, boordstenen in een bepaald verband op de onderlaag. 

 

De opleiding Stratenmaker bestaat uit 3 modules:

 

 • Plaatsing boordstenen
 • Plaatsing wegverhardingen
 • Voorbereiding bestrating
Wegenbouw3.jpg

Wegenbouw Rioollegger

De rioollegger legt en onderhoudt leidingen voor huishoudelijk, stedelijk en industrieel afvalwater. De rioollegger verricht graafwerken voor het maken van de sleuven en de bouwputten en plaatst afvoerbuizen voor het regen- en afvalwater.

 

De opleiding Rioollegger bestaat uit 2 modules:

 

 • Plaatsing openbare riolering
 • Sleuven en bouwputten
Rioollegger.jpg

Onderhoudswerker gebouwen

De onderhoudswerker gebouwen onderhoudt gebouwen en bijhorende gronden. Hij voert kleine herstellingswerken uit en verfraait de infrastructuur. De onderhoudswerker gebouwen controleert de goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties en de toestand van daken en waterafvoersystemen. Hij onderhoudt toegangswegen, parkings en groenvoorzieningen.

HOVENIER

"De hovenier voert alle taken uit die bij het aanleggen en het onderhouden van parken en tuinen aan bod komen. Dit gaat van het uitplanten, het snoeien, het scheren, het voorkomen en bestrijden van ziekten en het voorkomen van onkruid tot het aanbrengen van structuurdelen.  De hovenier krijgt hiervoor richtlijnen van de ploegbaas, maar voert zijn taken zelfstandig uit."

 

Vanaf 2017-2018 is de opleiding modulair georganiseerd in ons centrum en zal de opleidingsbenaming 'HOVENIER' verdwijnen. Jongeren die kiezen voor deze opleidingen zullen vanaf nu 2 beroepskwalificaties niveau 2 kunnen behalen. De volledige opleiding duurt in ons centrum doorgaans minimum 2 jaar. 

 

 • MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER: In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.
 • MEDEWERKER GROEN- EN TUINAANLEG: In de opleiding “Medewerker groen- en tuinaanleg” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes, teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

Hoe inschrijven?

 

 • Jongeren die zich aanbieden kunnen ingeschreven mits er voldoende plaats is in de opleiding. De jongeren zullen gescreend worden gedurende 20 schooldagen. Elementen die bekeken worden tijdens deze screening zijn
  • motivatie
  • arbeids en medisch geschikt zijn
  • toeleidbaarheid naar werk
  • verantwoordelijke houding tonen ten aanzien de toestellen gebruikt in de sector
 • jongeren die zich aanbieden na 1 november worden ingeschreven mits toestemming van een toelatingsklassenraad. Het effectief toeleiden naar werk voor een +18-jarige is een voorwaarde.
hovenier.jpg

Onthaalgroep

Leerlingen die in de onthaalgroep zitten volgen twee dagen per week les in het centrum.

Je zit in de onthaalgroep en je volgt iedere week 15 uren les,

namelijk

 

7 uren PAV

In het  deeltijds onderwijs bestaan er geen vakken zoals in het voltijds onderwijs.

We werken rondthema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden  van thema's zijn: solliciteren, wonen,  milieu, bankieren...

 

8 uren beroepsgerichte vorming (BGV)

De  lessen  beroepsgerichte vorming zijn  vooral praktijkgericht en brengen je de nodige in zichten bij over de job.

LASOPLEIDINGEN

HOEKNAADLASSER / ​ werken én leren

De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op werkstukken plaat of pijp van aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

 

De opleiding Hoeknaadlasser bestaat uit 3 modules:

 

 • Beklede elektrode hoeknaadlas
 • MIG/MAG hoeknaadlas
 • TIG hoeknaadlas
hoeknaadlasser.jpg

PLAATLASSER / ​ werken én leren

De plaatlasser last stompe plaatverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

 

De opleiding Plaatlasser bestaat uit 6 modules:

 

 • Beklede elektrode hoeknaadlas
 • Beklede elektrode plaatlas
 • MIG/MAG hoeknaadlas
 • MIG/MAG plaatlas
 • TIG hoeknaadlas
 • TIG plaatlas
Lasser-constructie.jpg

LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL / ​ duaal leren

Dezelfde opleiding als 3de graad lassen-constructie BSO maar met praktijkopleiding op bedrijf.

 

Specifieke voorwaarden:

 • 2de graad Basis-Mechanica
 • veel interesse voor Lassen-Constructie
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Praktisch:

 • 3 dagen praktijk op het bedrijf
 • 2 dagen theoretische/praktische scholing: technische vakken + algemene vorming
 • duur opleiding 2 schooljaren, nadien doorstroming mogelijk naar 7de jaar/diploma
 • gedurende het traject is terugschakeling mogelijk dezelfde opleiding in het voltijds onderwijs
 • leervergoeding voor 5 dagen met een OAO-overeenkomst (€490/€528 per maand)
 • behoud van het kindergeld indien geen extra legale voordelen

Voordelen:

 • attestering: lassen-constructie duaal, niveau 3
  = 3de graad Lassen-constructie georganiseerd in het voltijds
 • mogelijkheid om deelcertificaten te behalen erkend door de sector
 • praktijkervaring opbouwen en kansen op vast werk
2225.jpg

ELEKTRICITEITSOPLEIDINGEN

BORDENBOUWER / werken én leren

De bordenbouwer werkt uitsluitend in het atelier. Hij assembleert tertiaire en industriële verdeelborden, stuurborden, schakelborden. Hij plaatst er de onderdelen en componenten in en voert de bedrading uit volgens een technisch dossier.

 

De opleiding Bordenbouwer bestaat uit 2 modules:

 

 • Bedrading en testing bord en kast elektriciteit
 • Montage bord en kast elektriciteit
bordenbouwer.jpg

RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR / werken én leren

De residentieel elektrotechnisch installateur voert ruwbouwwerkzaamheden uit in een residentiële omgeving zoals een woning, kleinhandelszaak, appartement, … Hij voert ruwbouwwerkzaamheden uit in functie van de elektrische installatie, monteert, installeert en sluit de residentiële installatie aan. Hij stelt de elektrische installatie in gebruik, spoort storingen op en verhelpt ze.

 

De opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 5 modules:

 

 • Inbedrijfstelling residentiële installatie
 • Installatiewerken elektriciteit residentieel
 • Montagewerken elektriciteit residentieel
 • Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
 • Verdeelbord elektriciteit residentieel
residentieel.jpg

INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR / werken én leren

De industrieel elektrotechnisch installateur voert werkzaamheden uit in een industriële omgeving. Hij monteert, installeert en sluit de industriële installatie aan. Hij brengt deze installatie onder spanning, spoort storingen op en verhelpt ze.

 

De opleiding Industrieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 4 modules:

 

 • Borden elektriciteit industrieel
 • Inbedrijfstelling industriële installatie
 • Installatiewerken elektriciteit industrieel
 • Montagewerken elektriciteit industrieel
industrieel.jpg

ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL / duaal leren

IN OPBOUW

industrieel.jpg