03 828 02 99       

Vanaf 25 mei zal deze website van de campus Wilrijk samengaan met de website Don Bosco Hoboken.

Opleidingen 2019-2020

domein ECONOMIE EN ORGANISATIE

Een opleiding uit het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen ECONOMIE EN ORGANISATIE

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
MAGAZIJNMEDEWERKER
WINKELBEDIENDE/VERKOPER
LOGISTIEK DUAAL

modulaire opleiding | ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

administratief medewerker.jpg

De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

 

De opleiding Administratief medewerker bestaat uit 5 modules:

 

 • Administratief werk
 • Ondersteunende taken
 • Onthaal
 • Postverwerking
 • Telefonie

modulaire opleiding | MAGAZIJNMEDEWERKER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

magazijnmedewerker.jpg

De magazijnmedewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Hij gebruikt hierbij hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, … en stapelhulpmiddelen zoals pallet, box, kooi, … en past stapeltechnieken toe. De magazijnmedewerker telt, scant en registreert de goederen. Hij controleert de bijhorende documenten en vult ze in.

 

De opleiding Magazijnmedewerker bestaat uit 3 modules:

 

 • Inkomende goederen
 • Magazijntaken
 • Uitgaande goederen

modulaire opleiding | WINKELBEDIENDE/VERKOPER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

winkelbediende(1).jpg

De verkoper staat in voor het eigenlijke verkopen, het onthaal en afscheid nemen van de klant, diefstalpreventie, de controle op prijsaanduidingen, visual merchandising en het verzorgen van de diensten na verkoop. Hij werkt steeds op een klantvriendelijke manier.

 

De opleiding Verkoper bestaat uit 3 modules:

 

 • Klantencontact
 • Presentatiewerk
 • Verkoop

duale opleiding | LOGISTIEK DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

logistiek-kopiëren2.png

De opleiding logistiek duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De opleiding logistiek duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

 

Het standaardtraject voor de opleiding logistiek duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

 • Beroepskwalificatie Magazijnmedewerker , niveau 2
 • Beroepskwalificatie Magazijnier, niveau 3
 • Beroepskwalificatie Bestuurder interne transportmiddelen, niveau 2

In de opleiding logistiek duaal leert men specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en de correcte uitvoering van de coördinatiemaatregelen superviseren die genomen worden door de leidinggevende met als doel de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen,… te garanderen.

 

Bijkomend bestuurt men een intern transportmiddel en houdt men zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften om laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

 

Instapvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.

domein LAND- EN TUINBOUW

Een opleiding uit het domein LAND- EN TUINBOUW bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen LAND- EN TUINBOUW

 

MEDEWERKER GROEN- EN TUINAANLEG
MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER
GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

modulaire opleiding | MEDEWERKER GROEN- EN TUINAANLEG

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

hovenier.jpg

In de opleiding Medewerker groen- en tuinaanleg leert men werkzaamheden uitvoeren inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes, teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

 

De opleiding Medewerker groen- en tuinaanleg bestaat uit 6 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies

 

modulaire opleiding | MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

hovenier.jpg

In de opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

 

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur

duale opleiding | GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

groen- aanleg en bheer.png

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.


De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

 

Het standaardtraject voor de opleiding groenaanleg en -beheer duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer, niveau 2
 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg, niveau 2

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever. Gezien de verschillende specifieke werkzaamheden binnen deze opleiding groenaanleg en -beheer duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen
in de twee contexten, namelijk enerzijds binnen de context onderhoud/beheer én anderzijds binnen de context aanleg, en moeten deze verschillende aspecten onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende aan bod komen.

 

Instapvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.

domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Een opleiding uit het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

 

LOGISTIEK ASSISTENT IN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN
VERZORGENDE
VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE
ZORGKUNDIGE DUAAL
KINDERBEGELEIDER DUAAL

modulaire opleiding | LOGISTIEK ASSISTENT IN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

De logistiek assistent werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek assistent neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

modulaire opleiding | VERZORGENDE

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

VERZORGENDE.jpg

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

modulaire opleiding | VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

VERZORGENDEZORG.jpg

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.  De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

duale opleiding | ZORGKUNDIGE DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

ZorgkundigeDuaal.jpg

Voordelen:

 • Je komt 2 dagen per week naar school en je gaat 3 dagen werken.
 • Je komt in een kleine klasgroep terecht waar we vanuit de praktijk de leerstof zullen verwerken.
 • Je wordt betaald voor je gewerkte uren.
 • Je werkt bijna het volledige jaar op dezelfde werkplaats. Je zal dus een lid van het team worden.
 • Na de opleiding zorgen wij ervoor dat je visum als zorgkundige aangevraagd wordt.
 • Wanneer je al een derde graad bezit kan je ook nog eens je diploma secundair onderwijs behalen.

Kerntaken

De zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/ zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het behouden van de verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

 

Inhoud

De verzorgende/ zorgkundige bezit de competenties van de verzorgende zoal uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart:

 

 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empathisch
 • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
 • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
 • dient EHBO toe

​​​​​​​Instapvoorwaarden

De leerling behaalde een van de volgende 3 getuigschriften:

 • Een diploma secundair onderwijs uitgereikt in een opleiding uit het studiegebied personenzorg (tso).
 • Een studiegetuigschrift van de 3de graad secundair uitgereikt in een opleiding uit het studiegebied personenzorg (bso).
 • Een certificaat van verzorgende uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

duale opleiding | KINDERBEGELEIDER DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

kinderbegeleider-babys-en-peuters.jpg

Beroepsgerichte vorming – organisatie modulair

 

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende clusters:

 • Kinderbegeleiding baby’s en peuters
 • Kinderbegeleiding schoolgaande kinderen

De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

 

De opleiding duurt doorgaans 1 schooljaar.

 

Het standaardtraject voor de opleiding kinderbegeleider duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

 • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
 • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

 • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
 • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

 

Algemene vorming

 

De verplichte algemene vorming voor het derde leerjaar van de derde graad bso zijn opgenomen in het traject.

 

Project algemene vakken geintegreerd met moderne vreemde talen Engels

 • De vakgebonden eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad bso
 • De vakgebonden eindtermen van Frans of Engels van het derde leerjaar van de derde graad bso.

Toelatingsvoorwaarden

 

De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding kinderbegeleider duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64;
 • ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding kinderbegeleider duaal.

Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

 1. medisch geschikt zijn bevonden.
 2. van onberispelijk gedrag zijn. 
 3. in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
 4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding wordt gestart.

domein STEM AFDELING AUTO

Een opleiding uit het domein STEM AFDELING AUTO bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen STEM AFDELING AUTO

 

BANDENMONTEUR
ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN
ONDERHOUDSMECHANICA AUTO DUAAL

modulaire opleiding | BANDENMONTEUR

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

bandenmonteur.jpg

De bandenmonteur monteert en demonteert wielen, banden en velgen en zorgt ook voor de wielbalancering en wielgeometrie.

 

De opleiding Bandenmonteur bestaat uit 3 modules:

 

 • Herstelling band
 • Montage/demontage wiel/band
 • Uitlijning voertuig 

modulaire opleiding | ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

Lichtepersonenwagens.jpg

De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan zelfstandig opgelegde taken uitvoeren zoals het verrichten van periodieke controles en vervangingen. Hij  herstelt, vervangt of stelt eenvoudige mechanische en elektrische componenten af op basis van voorschriften van de constructeur.

 

De opleiding Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 3 modules:

 

 • Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

duale opleiding | ONDERHOUDSMECHANICA AUTO DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

AUTODUAAL2018_ACHTERKANT.jpg

Het standaardtraject voor de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal leidt tot de onderwijskwalificatie onderhoudsmechanica auto duaal die algemene vorming en de erkende beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (2015 – niveau 3) omvat. In de algemene vorming worden zowel de vakgebonden als de vakoverschrijdende eindtermen meegenomen.

 

De opleiding opleiding onderhoudsmechanica auto duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs.

 

De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.

 

Instapvoorwaarden

 • De leerling is geslaagd voor de 2de graad van het secundair onderwijs in het aso, kso, tso of bso.
 • Een leerling die niet geslaagd is voor de 2de graad van het secundair onderwijs kan worden toegelaten tot de opleiding na een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam. De leerling moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de deeltijdse leerplicht:
  • Of de leerling is 15 jaar en heeft de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet).
  • Of de leerling is minstens 16 jaar

domein STEM afdeling BOUW

Een opleiding uit het domein STEM AFDELING BOUW bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen STEM AFDELING BOUW

 

RIGGER-MONTEERDER
ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN
WEGENBOUW

modulaire opleiding | RIGGER-MONTEERDER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

riggermonteerder.jpg

De rigger-monteerder monteert, demonteert, vervangt en onderhoudt allerhande metalen constructies zoals reservoirs, zwaar ketelwerk, zware machinebouw, petrochemische installaties, … Hij past montage- en verbindingstechnieken toe. De (de)montagewerkzaamheden zijn vaak op hoogte gesitueerd. De rigger-monteerder zorgt bij het (de)monteren en verplaatsen van lasten voor het correct aanslaan en uitwijzen van de onderdelen (rigging). Hij kan daarbij gebruik maken van o.a. hijshulpmiddelen of hefwerktuigen.

 

De opleiding Rigger-monteerder bestaat uit 2 modules:

 

 • Montage- en verbindingstechnieken rigger-monteerder
 • Rigging

lineaire opleiding | ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

Onderhoudswerker.jpg

De onderhoudswerker gebouwen onderhoudt gebouwen en bijhorende gronden. Hij voert kleine herstellingswerken uit en verfraait de infrastructuur. De onderhoudswerker gebouwen controleert de goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties en de toestand van daken en waterafvoersystemen. Hij onderhoudt toegangswegen, parkings en groenvoorzieningen.

modulaire opleiding | WEGENBOUW

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

rioollegger2.jpg

UITZONDERLIJK TRAJECT met extra tewerkstellingskansen / +18 jaar

 

Deze opleiding wordt niet ingericht in het schooljaar 2019-2020.

 

De wegenbouwer voert werkzaamheden uit voor de aanleg of reparatie van wegen, spoorwegen en aanhorigheden (borduren, voetpaden, straatkolken, ...), volgens de veiligheidsregels. Mogelijke bijkomende activiteit kan zijn: wegenbouwmachines besturen.

 

De wegenbouwer behaalt tijdens zijn traject 2 beroepskwalificaties: stratenmaker, niveau 3 en rioollegger, niveau 3.

 

INFO

 

MEER INLICHTINGEN VIA 03 828 02 99 / vraag naar Christian Rutges

 

 

domein STEM afdeling ELEKTRICITEIT

Een opleiding uit het domein STEM AFDELING ELEKTRICITEIT bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen STEM AFDELING ELEKTRICITEIT

 

BORDENBOUWER
RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR
INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR
ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL

modulaire opleiding | BORDENBOUWER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

bordenbouwer.jpg

De bordenbouwer werkt uitsluitend in het atelier. Hij assembleert tertiaire en industriële verdeelborden, stuurborden, schakelborden. Hij plaatst er de onderdelen en componenten in en voert de bedrading uit volgens een technisch dossier.

 

De opleiding Bordenbouwer bestaat uit 2 modules:

 

 • Bedrading en testing bord en kast elektriciteit
 • Montage bord en kast elektriciteit

modulaire opleiding | RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

residentieel.jpg

De residentieel elektrotechnisch installateur voert ruwbouwwerkzaamheden uit in een residentiële omgeving zoals een woning, kleinhandelszaak, appartement, … Hij voert ruwbouwwerkzaamheden uit in functie van de elektrische installatie, monteert, installeert en sluit de residentiële installatie aan. Hij stelt de elektrische installatie in gebruik, spoort storingen op en verhelpt ze.

 

De opleiding Residentieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 5 modules:

 

 • Inbedrijfstelling residentiële installatie
 • Installatiewerken elektriciteit residentieel
 • Montagewerken elektriciteit residentieel
 • Ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
 • Verdeelbord elektriciteit residentieel

modulaire opleiding | INDUSTRIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

industrieel.jpg

De industrieel elektrotechnisch installateur voert werkzaamheden uit in een industriële omgeving. Hij monteert, installeert en sluit de industriële installatie aan. Hij brengt deze installatie onder spanning, spoort storingen op en verhelpt ze.

 

De opleiding Industrieel elektrotechnisch installateur bestaat uit 4 modules:

 

 • Borden elektriciteit industrieel
 • Inbedrijfstelling industriële installatie
 • Installatiewerken elektriciteit industrieel
 • Montagewerken elektriciteit industrieel

duale opleiding | ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

industrieel.jpg

IN OPBOUW

domein STEM afdeling METAAL

Een opleiding uit het domein STEM AFDELING METAAL bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen STEM AFDELING METAAL

 

HOEKNAADLASSER
PLAATLASSER
LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

modulaire opleiding | HOEKNAADLASSER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

hoeknaadlasser.jpg

De hoeknaadlasser last hoeknaadverbindingen in alle lasposities op werkstukken plaat of pijp van aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

 

De opleiding Hoeknaadlasser bestaat uit 3 modules:

 

 • Beklede elektrode hoeknaadlas
 • MIG/MAG hoeknaadlas
 • TIG hoeknaadlas

modulaire opleiding | PLAATLASSER

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

Lasser-constructie.jpg

De plaatlasser last stompe plaatverbindingen in alle lasposities op aluminium, staal of roestvast staal. Hij gebruikt hiervoor een laspost voor lassen met beklede elektrode, MIG/MAG en TIG. Hij volgt strikt de lasmethodebeschrijving.

 

De opleiding Plaatlasser bestaat uit 6 modules:

 

 • Beklede elektrode hoeknaadlas
 • Beklede elektrode plaatlas
 • MIG/MAG hoeknaadlas
 • MIG/MAG plaatlas
 • TIG hoeknaadlas
 • TIG plaatlas

duale opleiding | LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

 

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

 

2225.jpg

Dezelfde opleiding als 3de graad lassen-constructie BSO maar met praktijkopleiding op bedrijf.

 

Specifieke voorwaarden:

 • 2de graad Basis-Mechanica
 • veel interesse voor Lassen-Constructie
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Praktisch:

 • 3 dagen praktijk op het bedrijf
 • 2 dagen theoretische/praktische scholing: technische vakken + algemene vorming
 • duur opleiding 2 schooljaren, nadien doorstroming mogelijk naar 7de jaar/diploma
 • gedurende het traject is terugschakeling mogelijk dezelfde opleiding in het voltijds onderwijs
 • leervergoeding voor 5 dagen met een OAO-overeenkomst (€490/€528 per maand)
 • behoud van het kindergeld indien geen extra legale voordelen

Voordelen:

 • attestering: lassen-constructie duaal, niveau 3
  = 3de graad Lassen-constructie georganiseerd in het voltijds
 • mogelijkheid om deelcertificaten te behalen erkend door de sector
 • praktijkervaring opbouwen en kansen op vast werk

domein VOEDING EN HORECA

Een opleiding uit het domein VOEDING EN HORECA bestaat altijd minstens uit 28 uur per week. Op maandag/dinsdag of donderdag of vrijdag krijg je 7 uur PAV en 8 uur BGV. Op de andere dag voldoe je nog minstens aan 13 uur AANLOOPCOMPONENT.

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

We werken rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …

Indien je wenst een studiegetuigschrift te behalen zul je ingeschaald worden in een studiegroep waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de leerplandoelen.

 

MINSTENS 13 uur

 AANLOOPCOMPONENT

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren. Meer informatie bekom je via de link bovenaan de pagina.

 

Opleidingen binnen Voeding en horeca

 

KEUKENMEDEWERKER
HULPKOK
HULPKELNER

modulaire opleiding | KEUKENMEDEWERKER

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

keukenmedewerker.jpg

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen een keuken door het toepassen van de basiskooktechnieken stoven, koken, bakken en blancheren.

 

De opleiding Keukenmedewerker bestaat uit 2 modules:

 

 • Initiatie keuken
 • Keukentechnieken

modulaire opleiding | HULPKOK

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

hulpkok.jpg

De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan keukenmedewerker. 

 

De opleiding Hulpkok bestaat uit 5 modules:

 

 • Initiatie keuken
 • Keukenprocessen
 • Keukentechnieken
 • Koude keukenbereidingen
 • Warme keukenbereidingen

modulaire opleiding | HULPKELNER

8 uur

BEROEPSGERICHTE VORMING

hulpkelner.jpg

De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.

 

De opleiding Hulpkelner bestaat uit 3 modules:

 

 • Bediening
 • Initiatie bar en bediening
 • Zaal- en tafelschikking
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.