03 828 02 99         

Visie Don Bosco werken én leren

Algemeen

Bij Don Bosco Werken én Leren kiezen we het spoor van Don Bosco om dicht bij de jongeren te staan.

Centraal werken we rondom de zes pijlers van DON BOSCO

 1. Verbondenheid
 2. Vertrouwen
 3. Geloof
 4. Groei
 5. Vreugde en spel
 6. Hoop

 

Hiermee bedoelen we:

 • een positief leefklimaat,
 • een hartelijke omgangsstijl,
 • beschikbaarheid en aanspreekbaarheid, ook buiten de lesmomenten,
 • betrokkenheid op jongeren, interesse voor hun leefwereld.

Anderzijds willen we de jongeren ook voorgaan, en mee de gids zijn in hun groei naar volwassenheid.

Dit doen we ondermeer door:

 • het werken met regels en afspraken, die het samen werken, leven en leren mogelijk maken,
 • het voorleven en bespreken van de waarden waar we achter staan, ook de Christelijke waarden,
 • een voortdurende dialoog, communicatie, gesprek met jongeren, als stimulans om hen te laten groeien naar een eigen identiteit.

Specifiek

We streven ernaar om via een systeem van werken en leren jongeren hun plaats in de wereld van vandaag te laten vinden. We willen hun beroepskansen verhogen door een degelijke vakopleiding, aangevuld met een brede algemene vorming.


We trachten dit alles te bereiken via een eigen aanpak waarvan de voornaamste kenmerken zijn:

 • sterke trajectbegeleiding in het streven naar een volwaardige job,
 • de benadering van elke leerling als individu,
 • grote variatie aan werkvormen en vakoverschrijdend werken Kleinschaligheid Individuele en niet “schoolse” aanpak, werkend in kleine groepen,
 • grote aandacht voor persoonlijkheidsvorming,
 • intense samenwerking met externe begeleiders,
 • grote aandacht voor arbeidshoudingen zoals aanwezigheid, stiptheid en regelmaat,
 • direct contact met de ouders en begeleiders,
 • snel inspelen op de arbeidsmarkt met unieke en vernieuwende opleidingen.
organogram dbwl 2015.png

Wie was Don Bosco?

Jan Bosco, later Don Bosco genoemd, wordt geboren op 16 augustus 1815 te Castelnuovo d'Asti, op het gehucht Becchi, niet ver van Turijn. Hij is de derde jongen in een eenvoudig landbouwersgezin. Op negenjarige leeftijd ligt een droom aan de basis van zijn opvoedkundige roeping. Als zestienjarige knaap trekt hij naar het college van Chieri. Om zijn studies te betalen doet hij er allerlei karweien. Op 5 juni 1841 wordt hij tot priester gewijd.

In Turijn bezoekt hij gevangenissen. Hij ziet er vele jongeren. Deze ervaringen sterken zijn overtuiging om een eigen opvoedingswerk te beginnen. In een volksbuurt van de stad start hij zijn 'oratorio', een speel- en ontmoetingsruimte, een tehuis, een school en een parochie op de maat van de jongeren.In 1859 sticht hij samen met enkele jonge mensen die met hem meewerken de congregatie van de Hl. Frans van Sales of de salesianen van Don Bosco. In 1872 ligt hij samen met Maria-Domenica Mazzarello aan de basis van het Instituut van de Zusters van Don Bosco.

Don Bosco is een populair schrijver, een bouwer, een stichter van congregaties, een vertrouweling van paus Pius IX, een missionair man en vooral een man met een hart voor jongeren. Hij sterft te Turijn op 31 januari 1888. Sedert Pasen 1934 noemt de kerkgemeenschap hem officieel: 'een heilige'.

don_bosco2.png

Pedagogie

Salesianen, de Don Boscofamilie, staan opvoedend bij de jongeren. Don Bosco schrijft daarover geen grote theorieën, maar formuleert dit in zijn tijd in een kleine verhandeling 'Het preventief systeem', in enkele brieven en kernachtige uitspraken als 'opvoeden tot goede christenen en eerlijke burgers', of 'zorg dat de jongeren je graag zien'. Hij was eerder een man van de praxis dan van de theorie. De Vlaamse salesianen zijn in de brochure 'In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject' het gesprek met Don Bosco, de hedendaagse menswetenschapppen - vooral de pedagogie - en met de jongeren van vandaag aangegaan. Zo schreven ze Don Bosco's opvoedingsproject opnieuw voor mensen van vandaag. Het is geen kant-en-klaar recept maar een uiteenzetting van een aantal krijtlijnen die hun echte betekenis krijgen op de concrete werkvloer van het opvoedingsgebeuren.

--------------------------------------------------------------------------------
uit: 'In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject.' Brussel 2001

db-fanfare_01.png

Onze missie

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.