03 828 02 99       

Vanaf 25 mei zal deze website van de campus Wilrijk samengaan met de website Don Bosco Hoboken.

Visie Don Bosco Hoboken-Wilrijk

Algemeen

Onze Don Bosco-school te Hoboken-Wilrijk is een open huis waar we met gebundelde krachten kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan jongeren om hen te laten groeien tot meer verbondenheid, vrijheid, zingeving en verantwoordelijkheid. We proberen dit doel te bereiken aan de hand van een betrokken en zorgende nabijheid in dialoog met de ouders.

een-salisiaans-opleidingstraject.png

Don Bosco, een salesiaans opvoedingsproject

Don Bosco Hoboken-Wilrijk heeft Giovanni Bosco als voorbeeldfiguur, gids en tochtgenoot. Het pedagogisch project van Don Bosco is voor onze school leidraad en richtsnoer. Zoals Don Bosco streven we een integrale opvoeding na.

een-school.png

Een school

Via kwalitatief onderwijs bereiden we jongeren voor op verdere studies en leiden hen op tot vakbekwame volwassenen. Dit doen we door hen uit te dagen in zowel technisch als didactisch goed uitgeruste leeromgeving. Hierbij hebben we ook voor kansen en begeleiding.

een-open-huis.png

Een open huis

Alle jongeren zijn welkom op onze school. We bieden hen een plek waar ze geborgen zijn in een warme, veilige sfeer met voldoende structuur. Een plek waar er ook plaats is voor spel, vreugde en feest.

We bieden een open blik op de huidige maatschappij. Op deze manier leren we onze jongeren omgaan met diversiteit en 'samen-leven' in verbondenheid.

gebundelde-krachten.png

Gebundelde krachten

Als tochtgenoten werken we samen vanuit een gedeelde visie om onze missie te realiseren. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen biedt de meeste kans om hetzelfde doel te bereiken. We bundelen onze krachten vanuit ieders deskundigheid, met waardering en zorg voor elkaar.

verbondenheid-en-relaties.png

Verbondenheid en relaties

Als leraar en opvoeder voelen we ons verbonden met onze leerlingen en hun ouders. We rekenen dan ook op hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid. We gaan met hen op regelmatige basis en op transparante wijze in gesprek over de ontwikkeling van de leerling.

We zijn ontvankelijk voor andere culturen en overtuigingen en leren onze jongeren om elkaars cultuur en identiteit te respecteren.

vrijheid-en-verantwoordelijkheid (1).png

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Als tochtgenoot geven we jongeren vertrouwen om stapsgewijs te groeien vanuit en tot vrijheid.

We bieden kansen en stimuleren leerlingen om verantwoordelijkheid op te nemen om zo te groeien naar zelfstandigheid.

De schoolstructuur en -afspraken resulteren in grenzen die nodig zijn voor een goede schoolwerking en om een veilige thuishaven ge garanderen voor iedereen. 

inspiratie-en-zingeving.png

Inspiratie en zingeving

Als school inspireren we elkaar in woord en daad met onze levensvisie en -ervaring. We bieden op verschillende manieren ruimte om in contact te komen met katholieke waarden en helpen iedereen -in dialoog- een hoopvol en zinvol levensperspectief uit te bouwen.

betrokken-en-zorgende-nabijheid (1).png

Betrokken en zorgende nabijheid

Essentieel in een opvoedingsvisie en -praktijk van een Don Bosco-school is de leerlinggerichte relatie tussen de leraars/opvoeders en de leerlingen.

De betrokken, assisterende nabijheid bij de leerlingen en onze open, vertrouwengevende basishouding staan borg voor de ontplooiingskansen van de jongeren.

groeikracht-en-ontwikkeling (1).png

Groeikracht en ontwikkeling

Ons onderwijs en onze opvoeding zijn een geleidelijke tocht van talenten ontdekken en talentn ontwikkelen. Met een waarderende benadering en zorg op maat versterken we het zelfvertrouwen van de leerlingen en bevorderen hun groeikracht.

We engageren ons voor kwetsbare jongeren, die veel steun mogen verwachten. De school voert een uitgewerkt, salesiaans zorgbeleid.

 

Ieder personeelslid investeert op verschillende manieren in zijn eigen groei en ontwikkeling.

Ieder personeelslid volgt geregeld nascholing, zowel binnen zijn vakgebied als binnen het kader van nieuwe pedagogische en didactische evoluties.

We evalueren met regelmaat het onderwijs dat we aanbieden en houden rekening met feedback, verkregen uit bevragingen van leerlingen, ouder en collega's.

Specifiek

We streven ernaar om via een systeem van werken en leren jongeren hun plaats in de wereld van vandaag te laten vinden. We willen hun beroepskansen verhogen door een degelijke vakopleiding, aangevuld met een brede algemene vorming.


We trachten dit alles te bereiken via een eigen aanpak waarvan de voornaamste kenmerken zijn:

  • sterke trajectbegeleiding in het streven naar een volwaardige job,
  • de benadering van elke leerling als individu,
  • grote variatie aan werkvormen en vakoverschrijdend werken Kleinschaligheid Individuele en niet “schoolse” aanpak, werkend in kleine groepen,
  • grote aandacht voor persoonlijkheidsvorming,
  • intense samenwerking met externe begeleiders,
  • grote aandacht voor arbeidshoudingen zoals aanwezigheid, stiptheid en regelmaat,
  • direct contact met de ouders en begeleiders,
  • snel inspelen op de arbeidsmarkt met unieke en vernieuwende opleidingen.
organogram dbwl 2015.png

Wie was Don Bosco?

Jan Bosco, later Don Bosco genoemd, wordt geboren op 16 augustus 1815 te Castelnuovo d'Asti, op het gehucht Becchi, niet ver van Turijn. Hij is de derde jongen in een eenvoudig landbouwersgezin. Op negenjarige leeftijd ligt een droom aan de basis van zijn opvoedkundige roeping. Als zestienjarige knaap trekt hij naar het college van Chieri. Om zijn studies te betalen doet hij er allerlei karweien. Op 5 juni 1841 wordt hij tot priester gewijd.

In Turijn bezoekt hij gevangenissen. Hij ziet er vele jongeren. Deze ervaringen sterken zijn overtuiging om een eigen opvoedingswerk te beginnen. In een volksbuurt van de stad start hij zijn 'oratorio', een speel- en ontmoetingsruimte, een tehuis, een school en een parochie op de maat van de jongeren.In 1859 sticht hij samen met enkele jonge mensen die met hem meewerken de congregatie van de Hl. Frans van Sales of de salesianen van Don Bosco. In 1872 ligt hij samen met Maria-Domenica Mazzarello aan de basis van het Instituut van de Zusters van Don Bosco.

Don Bosco is een populair schrijver, een bouwer, een stichter van congregaties, een vertrouweling van paus Pius IX, een missionair man en vooral een man met een hart voor jongeren. Hij sterft te Turijn op 31 januari 1888. Sedert Pasen 1934 noemt de kerkgemeenschap hem officieel: 'een heilige'.

don_bosco2.png

Pedagogie

Salesianen, de Don Boscofamilie, staan opvoedend bij de jongeren. Don Bosco schrijft daarover geen grote theorieën, maar formuleert dit in zijn tijd in een kleine verhandeling 'Het preventief systeem', in enkele brieven en kernachtige uitspraken als 'opvoeden tot goede christenen en eerlijke burgers', of 'zorg dat de jongeren je graag zien'. Hij was eerder een man van de praxis dan van de theorie. De Vlaamse salesianen zijn in de brochure 'In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject' het gesprek met Don Bosco, de hedendaagse menswetenschapppen - vooral de pedagogie - en met de jongeren van vandaag aangegaan. Zo schreven ze Don Bosco's opvoedingsproject opnieuw voor mensen van vandaag. Het is geen kant-en-klaar recept maar een uiteenzetting van een aantal krijtlijnen die hun echte betekenis krijgen op de concrete werkvloer van het opvoedingsgebeuren.

--------------------------------------------------------------------------------
uit: 'In dialoog met Don Bosco. Een opvoedingsproject.' Brussel 2001

db-fanfare_01.png

Onze missie

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.