03 828 02 99         

Nieuws

OPLEIDING LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

27/10/2017

Dezelfde opleiding als 3de graad lassen-constructie BSO maar met praktijkopleiding op bedrijf.

 

Specifieke voorwaarden

 • 2de graad Basis-Mechanica
 • veel interesse voor lassen-constructie
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Praktisch

 • 3 dagen praktijk op het bedrijf
 • 2 dagen theoretische/praktische scholing: technische vakken + algemene vorming
 • duur opleiding 2 schooljaren, nadien doorstroming mogelijk naar 7de jaar/diploma
 • gedurende het traject is terugschakeling mogelijk dezelfde opleiding in het voltijds onderwijs
 • leervergoeding voor 5 dagen met een OAO-overeenkomst (€490/€528 per maand)
 • behoud van het kindergeld indien geen extra legale voordelen

Voordelen

 • attestering: lassen-constructie duaal, niveau 3 
  = 3de graad Lassen-constructie georganiseerd in het voltijds
 • mogelijkheid om deelcertificaten te behalen erkend door de sector
 • praktijkervaring opbouwen en kansen op vast werk

Info + inschrijvingen

Dhr. Rutges

Don Bosco Technisch Instituut
Salesianenlaan 1
2660 Hoboken 

0496 037 579 
christian.rutges@donboscowilrijk.be

INFOBLAD DOWNLOADEN

Untitled.png

ZORGKUNDIGE DUAAL

27/10/2017

Kerntaken

 

De zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.


De zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

 

Inhoud

 

De verzorgende/zorgkundige:


bezit de competenties van de verzorgende zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart

 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empathisch
 • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
 • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
 • dient EHBO toe
IMG_20171102_154042 (1).jpg

Wij behoren tot een grotere school ...

27/10/2017

Onze school behoort tot de grote groep van Don Boscoscholen, beheerd door het vzw Don Bosco Onderwijscentrum. Dit is de inrichtende macht van de school.

 

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd: Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. 

onderwijs_cmyk.jpg

Chatten met het CLB? Ja, dat kan!

27/10/2017

VCLB De Wissel Antwerpen

Campus Zuid
Leopoldlei 96

2660 Hoboken
tel. 03 216 29 38
fax 03 260 97 29

Contactpersonen binnen de school:

Hazel De Backer: 
hazel.debacker@vclbdewisselantwerpen.be

Sofie Verdeyen: 
sofie.verdeyen@vclbdewisselantwerpen.be

 

Voor meer info:

www.vclbdewisselantwerpen.be

clbchat.jpg