03 828 02 99         

Missie

Het centrum leidt jaarlijks zo'n 230 jongeren op tot volwaardige arbeider of bediende. Op die manier helpt Don Bosco mee aan het oplossen van de hoge jeugdwerkloosheid in het Antwerpse.

 

Door de jarenlange samenwerking met het bedrijfsleven en het welzijnswerk slaagt dit centrum erin om praktisch al zijn jongeren een getuigschrift te laten behalen en tegelijkertijd werkervaring op te doen. Het gaat hierbij niet om onbetaalde stages maar om echte deeltijdse jobs, meestal onder de vorm van een industrieel leercontract.

De jongeren gaan afwisselend één week werken en komen één week leren.

 

Het leren gebeurt in kleine groepjes van maximum 12 leerlingen. Op vier lesdagen krijgen ze 16 uur beroepsopleiding en 14 uur algemene vorming.

Een team van zo'n 35 ervaren leerkrachten/begeleiders geeft de lessen in een open sfeer maar wel erg doelgericht, toegespitst op de eigenlijke job op de werkvloer. Op die manier slaagt men erin om jongeren die het (voltijds) leren beu waren terug te motiveren. Dat men ondertussen ook nog een centje kan verdienen is uiteraard voor de jongere en zijn familie mooi meegenomen.

Na hun opleiding van meestal twee schooljaren, kunnen velen onder hen aan de slag blijven in de meewerkende bedrijven (bijvoorbeeld bij Umicore, Essers, Gamma, ...). De anderen kunnen, gezien hun reeds opgedane werkervaring, met veel kans op slagen elders gaan solliciteren naar een voltijdse job.

 

Het Centrum voor Leren en Werken (CLW) van Don Bosco werkt tevens nauw samen met soortgelijke initiatieven in het Antwerpse. In dit kader werden ze door de minister van onderwijs en tewerkstelling erkend als 'proeftuin'.