03 828 02 99       

KINDERBEGELEIDER DUAAL

In het schooljaar 2019 – 2020 starten we met de opleiding KINDERBEGELEIDER DUAAL.

  In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

  • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
  • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd1 te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

  De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

   

  Inhoud

  De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

  Het standaardtraject voor de opleiding kinderbegeleider duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

  Voordelen

  • Je komt 2 dagen per week naar school en je gaat 3 dagen werken.
  • Je komt in een kleine klasgroep terecht waar we vanuit de praktijk de leerstof zullen verwerken.

  Toelatingsvoorwaarden

  De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding kinderbegeleider duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64;
  • ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding kinderbegeleider duaal.

  Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

  1. medisch geschikt zijn bevonden.
  2. van onberispelijk gedrag zijn. 
  3. in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
  4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding wordt gestart.

  Afgestudeerden kunnen terecht

  • in de sector als kinderbegeleider

   

  Campus Hoboken, campus Wilrijk

  db-logo.png
  logo-don-bosco-metruimte.png

  De lessen gaan door in Campus Wilrijk.

  KINDERBEGELEIDER_FLYER DUAAL.jpg

  Kinderbegeleider duaal | lesrooster (vanaf 2019-2020)

   

  3de graad BSO

  5de + 6de

   Algemene vorming

  7 uur

   Inclusief Lichamelijke opvoeding

   Inclusief Moderne Vreemde Talen

   Godsdienst

  2 uur

  Beroepsopleiding

  6 uur

  Werkcomponent 

  (minstens) 20 uur

  Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.