03 828 02 99       

GROENAANLEG EN -BEHEER

In het schooljaar 2018 – 2019 starten we met de opleiding GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL.

 

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.


De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

 

Het standaardtraject voor de opleiding groenaanleg en -beheer duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer, niveau 2
 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg, niveau 2

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever. Gezien de verschillende specifieke werkzaamheden binnen deze opleiding groenaanleg en -beheer duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen
in de twee contexten, namelijk enerzijds binnen de context onderhoud/beheer én anderzijds binnen de context aanleg, en moeten deze verschillende aspecten onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende aan bod komen

  Toelatingsvoorwaarden

   

  • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
  • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

  Afgestudeerden kunnen terecht

  • in het 7de jaar specialisatie BSO: Tuinaanleg en -onderhoud
  • in de industrie als medewerker groen- en tuinbeheer en -aanleg

   

  Campus Hoboken, campus Wilrijk

  db-logo.png
  logo-don-bosco-metruimte.png

  De lessen gaan door in TI Don Bosco, Campus Hoboken en Campus Wilrijk.

  GROENDUAAL2018_VOORKANT.jpg
  GROENDUAAL2018_ACHTERKANT.jpg

  Groenaanleg en -beheer duaal | lesrooster (vanaf 2019-2020)

   

  3de graad BSO

  5de + 6de

   Algemene vorming

  7 uur

   Inclusief Lichamelijke opvoeding

   Inclusief Moderne Vreemde Talen

   Godsdienst

  2 uur

  Beroepsopleiding

  6 uur

  Werkcomponent 

  (minstens) 20 uur

  Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.