03 828 02 99       

ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL

In het schooljaar 2018 – 2019 starten we met de opleiding ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL.

 

In de opleiding elektrische installaties duaal leert men leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, en eigen installaties in werking te stellen, conform het AREI.

 

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

 

De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding 'Elektrische Installaties Duaal'. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde. Indien je slaagt voor elektrische installaties duaal behaal je

 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch monteur” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch installateur” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.

  Toelatingsvoorwaarden

  • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
  • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
  • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

  Afgestudeerden kunnen terecht

  • in het 7de jaar specialisatie BSO: Industriële elektriciteit
  • in de industrie als elektrotechnisch monteur en/of elektrotechnisch installateur

  Campus Hoboken, campus Wilrijk

  db-logo.png
  logo-don-bosco-metruimte.png

  De jongeren worden ingeschreven in TI Don Bosco te Hoboken. De lessen gaan door in TI Don Bosco Campus Wilrijk.

  ELEKTRODUAAL2018_VOORKANT.jpg
  ELEKTRODUAAL2018_ACHTERKANT.jpg

  Elektrische installaties duaal | lesrooster (vanaf 2019-2020)

   

  3de graad BSO

  5de + 6de

   Algemene vorming

  7 uur

   Inclusief Lichamelijke opvoeding

   Inclusief Moderne Vreemde Talen

   Godsdienst

  2 uur

  Beroepsopleiding

  6 uur

  Werkcomponent 

  (minstens) 20 uur

  Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.