03 828 02 99         

Aanloopcomponent

Als je bij ons een opleiding volgt, heb je een verplichte invulling per week van minstens 28 uur: 8 uren BGV, 7 uren PAV en minstens 13 uren aanloopcomponent. 

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren.

 

8 uren

Beroepsgerichte vorming

 

 

 

 

+

 

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

 

 

 

+

 

 

 

minstens 13 uur

AANLOOPCOMPONENT

aanlooptraject of werkplekleren

 

Screening

Een aanloopcomponent kan gedurende je opleiding (voor lineaire opleidingen, gedurende het schooljaar) verschillende invullingen hebben.

 

Afhankelijk of je gescreend wordt tot arbeidsbereid, arbeidsrijp of een combinatie tussen deze twee, zal je een invulling op maat krijgen. Naarmate je vordert zal mogelijks ook je invulling tijdens de aanloopcomponent herbekeken kunnen worden.

 

Indien blijkt uit de screening dat je niet arbeidsbereid bent, zal je worden toegeleid naar een Persoonlijk Ontwikkelingstraject

ARBEIDSBEREID:

gemotiveerd om te leren en te participeren op de werkplek

ARBEIDSRIJP:

competent om te leren en te participeren op de werkplek.

AANLOOPTRAJECT

Wanneer AANLOOPTRAJECT?

Jongeren die geen invulling hebben in WERKPLEKLEREN, zoals een Voortraject, Brugproject of Regulier werk, komen terecht in het AANLOOPTRAJECT.

 

Jongeren die overgaan van een Voortraject naar een Brugproject, of van een Brugproject naar Regulier werk, komen ook terecht in het AANLOOPTRAJECT

Wanneer word je verwacht?

Het AANLOOPTRAJECT bestaat uit 2 dagen van 6,5 lesuren (van 8u40 tot 15u15). Dit is ofwel maandag en dinsdag ofwel donderdag en vrijdag. Het aanlooptraject gecombineerd met een schoolcomponent, maakt dat de jongere op woensdag lesvrij is. 

 

Enkel via het AANLOOPTRAJECT maak je kans tot doorstroming.

 

Dynamische werking

 

  • kort verblijf en doorstroming naar een jobinvulling

  • voldoende afwisseling in leerinhouden

Arbeidsgerichte competenties

Een eerste invulling van een aanlooptraject is gericht op arbeidsgerichte competenties. Deze arbeidsgerichte competenties kunnen zeer breed zijn en zijn vaak gekoppeld aan bepaalde attitudes (op tijd komen, werken onder gezag, omgaan met collega's, etc.). Niet elke jongere zal steeds beschikken over voldoende arbeidsgerichte competenties om succesvol in te stappen in een traject werkplekleren. Hij is dan ook gebaat bij het aanleren van zulke competenties in een meer beschermde setting.

Loopbaangerichte competenties

Een tweede invulling van het aanlooptraject zal vooral gericht zijn op jongeren die niet beschikken over voldoende sollicitatievaardigheden en/of jongeren die een gebrek ervaren in loopbaangerichte competenties. Door het ontbreken van deze specifieke competenties slagen sommige jongeren er niet in een werkplek te vinden. 

Vaktechnische competenties

Een instap in een invulling voor werkplekleren zal in sommige gevallen niet mogelijk zijn omwille van een gebrek aan vaktechnische competenties. Het kan zijn dat het ontbreken van voldoende startcompetenties voor een potentiële werkgever een reden is om geen traject aan te vatten. Er dient in het aanlooptraject dan gericht te worden gewerkt aan het versterken van deze vaktechnische competenties.

  • positieve dynamiek in het voltijds engagement

    • door eigen inspanningen

    • door intensieve ondersteuning

  • grootste troef: aanwezigheid zal jongeren meer kansen bieden

 

OF

 

WERKPLEKLEREN

Voortraject

Misschien ben je nog niet helemaal klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan in een bedrijf of in een brugproject.  In dat geval word je begeleid in een voortraject om je competenties aan te scherpen of bij te spijkeren. Vanuit een voortraject kan je doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling.

Brugproject

Als je nog niet toe bent aan reguliere tewerkstelling, kan je werkervaring opdoen in een brugproject.  Een brugproject sluit zoveel mogelijk aan bij de opleiding die je koos.  Hoe sneller je vordert in een brugproject, hoe sneller je kan doorstromen naar reguliere tewerkstelling. Word je tewerkgesteld in een brugproject, dan ontvang je maandelijks een vergoeding.

Reguliere tewerkstelling

Als je klaar bent om te gaan werken, word je naar een bedrijf geleid. Daar doe je werkervaring op en krijg je een praktijkopleiding.

 

Hieronder vind je de meest voorkomende overeenkomsten binnen reguliere tewerkstelling.

Overeenkomst van alternerende opleiding

Meer info

Je kunt een overeenkomst van alternerende opleiding afsluiten als je op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op de werkplek volgt.

 

Het gaat om een voltijdse overeenkomst die betrekking heeft op het volledige leertraject en dus zowel de lescomponent als de werkplekcomponent omvat. Je ontvangt voor je opleiding op de werkplek en je opleiding op het centrum samen een leervergoeding die tussen de 444,30 en 528,60 euro per maand, afhankelijk van je opleidingsjaar en je vooropleiding.

 

Afwezigheden op de werkplek en afwezigheden op het centrum kunnen dit bedrag doen dalen. Een uur les (of een daarmee gelijkgestelde activiteit) van 50 minuten telt mee als een volledig uur.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Meer info

Eventueel kan je (als arbeider of bediende) met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst aan de slag indien:

  • je werkgever tot de non-profitsector behoort;
  • je een niet-duale opleiding volgt die op jaarbasis minder dan 20 uur per week bedraagt.

Je ontvangt voor je arbeid een loon, volgens de barema's die zijn bepaald in collectieve akkoorden tussen werkgever(s) en vakbonden. Voor jongeren liggen die meestal lager dan voor oudere werknemers. Op dat loon betalen zowel je werkgever als jijzelf bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdragen).

 

Ook gaat er van je loon een deel naar de belastingen, tenminste als je meer dan € 7270 (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017) aan netto-belastbaar inkomen hebt per jaar. Het kan zijn dat de werkgever toch bedrijfsvoorheffing inhoudt op je loon. Die kan je het jaar nadien echter terugkrijgen als je een belastingbrief invult.

Persoonlijk ontwikkelingstraject

Misschien loopt het voor jou even niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense begeleiding.  Samen met het CLB kijken we dan of je niet het best een tijdje wordt opgevangen in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van dichtbij inspelen op je noden en verwachtingen.  Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan soms gecombineerd worden met een voortraject of een brugproject.  Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt het voor jou meest geschikte traject uitgezet en besproken. Als centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs sloten wij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Arktos vzw en Lejo vzw. We houden nauw contact met de begeleiders van het persoonlijk ontwikkelingstraject en overleggen regelmatig om je vorderingen te bespreken.

 

Je kan enkel starten in een persoonlijk ontwikkelingstraject via een gemotiveerd verslag van het CLB dat door jou en je ouders ondertekend werd. 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.