03 828 02 99         

Aanloopcomponent

Als je bij ons een opleiding volgt, heb je een verplichte invulling per week van minstens 28 uur: 8 uren BGV, 7 uren PAV en minstens 13 uren aanloopcomponent. 

 

Tijdens de aanloopcomponent werk je aan het aanlooptraject of doe je aan werkplekleren.

 

8 uren

Beroepsgerichte vorming

 

 

 

 

+

 

 

7 uur

Project Algemene Vakken

 

 

 

 

+

 

 

 

minstens 13 uur

AANLOOPCOMPONENT

aanlooptraject of werkplekleren

 

Screening

Een aanloopcomponent kan gedurende je opleiding (voor lineaire opleidingen, gedurende het schooljaar) verschillende invullingen hebben.

 

Afhankelijk of je gescreend wordt tot arbeidsbereid, arbeidsrijp of een combinatie tussen deze twee, zal je een invulling op maat krijgen. Naarmate je vordert zal mogelijks ook je invulling tijdens de aanloopcomponent herbekeken kunnen worden.

 

Indien blijkt uit de screening dat je niet arbeidsbereid bent, zal je worden toegeleid naar een Persoonlijk Ontwikkelingstraject

ARBEIDSBEREID:

gemotiveerd om te leren en te participeren op de werkplek

ARBEIDSRIJP:

competent om te leren en te participeren op de werkplek.

AANLOOPTRAJECT

WERKPLEKLEREN

Voortraject

Misschien ben je nog niet helemaal klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan in een bedrijf of in een brugproject.  In dat geval word je begeleid in een voortraject om je competenties aan te scherpen of bij te spijkeren. Vanuit een voortraject kan je doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling.

Brugproject

Als je nog niet toe bent aan reguliere tewerkstelling, kan je werkervaring opdoen in een brugproject.  Een brugproject sluit zoveel mogelijk aan bij de opleiding die je koos.  Hoe sneller je vordert in een brugproject, hoe sneller je kan doorstromen naar reguliere tewerkstelling. Word je tewerkgesteld in een brugproject, dan ontvang je maandelijks een vergoeding.

Reguliere tewerkstelling

Als je klaar bent om te gaan werken, word je naar een bedrijf geleid. Daar doe je werkervaring op en krijg je een praktijkopleiding.

 

Hieronder vind je de meest voorkomende overeenkomsten binnen reguliere tewerkstelling.

Overeenkomst van alternerende opleiding - Meer info

Je kunt een overeenkomst van alternerende opleiding afsluiten als je op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op de werkplek volgt.

 

Het gaat om een voltijdse overeenkomst die betrekking heeft op het volledige leertraject en dus zowel de lescomponent als de werkplekcomponent omvat. Je ontvangt voor je opleiding op de werkplek en je opleiding op het centrum samen een leervergoeding die tussen de 444,30 en 528,60 euro per maand, afhankelijk van je opleidingsjaar en je vooropleiding.

 

Afwezigheden op de werkplek en afwezigheden op het centrum kunnen dit bedrag doen dalen. Een uur les (of een daarmee gelijkgestelde activiteit) van 50 minuten telt mee als een volledig uur.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst - Meer info

Eventueel kan je (als arbeider of bediende) met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst aan de slag indien:

  • je werkgever tot de non-profitsector behoort;
  • je een niet-duale opleiding volgt die op jaarbasis minder dan 20 uur per week bedraagt.

Je ontvangt voor je arbeid een loon, volgens de barema's die zijn bepaald in collectieve akkoorden tussen werkgever(s) en vakbonden. Voor jongeren liggen die meestal lager dan voor oudere werknemers. Op dat loon betalen zowel je werkgever als jijzelf bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-bijdragen).

 

Ook gaat er van je loon een deel naar de belastingen, tenminste als je meer dan € 7270 (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017) aan netto-belastbaar inkomen hebt per jaar. Het kan zijn dat de werkgever toch bedrijfsvoorheffing inhoudt op je loon. Die kan je het jaar nadien echter terugkrijgen als je een belastingbrief invult.

Persoonlijk ontwikkelingstraject

Misschien loopt het voor jou even niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense begeleiding.  Samen met het CLB kijken we dan of je niet het best een tijdje wordt opgevangen in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van dichtbij inspelen op je noden en verwachtingen.  Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan soms gecombineerd worden met een voortraject of een brugproject.  Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt het voor jou meest geschikte traject uitgezet en besproken. Als centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs sloten wij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Arktos vzw en Lejo vzw. We houden nauw contact met de begeleiders van het persoonlijk ontwikkelingstraject en overleggen regelmatig om je vorderingen te bespreken.

 

Je kan enkel starten in een persoonlijk ontwikkelingstraject via een gemotiveerd verslag van het CLB dat door jou en je ouders ondertekend werd.